К О Р О Н А

          Како треба да постапите во учењето по сите наставни предмети за сите одделенија имате можност да видете на https://blazekoneskiveles.com/
      За предметот техничко образование   редовно ќе ве известувам како и што треба да да се реализира до периодот додека сме во изолација.Се она што ќе треба да испратите до мене ,тоа ќе го сторите на e-mail to.veles@yahoo.com

Предходните линкови ако ви се потребни сместени се во изборот ZOOM.
_______________________________________________________  
    ПЕТТО
Период од 25.05.2020 до 10.06.2020
СООБРАЌАЈ
_______________________________________________________ 
Период од 11.05.2020 до 22.05.2020 год.
СООБРАЌАЈ
_______________________________________________________ 

Возило по сопствен избор 

конструироно од отпаден материја кои може да се најде дома

_______________________________________________________ 
ШЕСТО
Период од 25.05.2020 до 10.06.2020
СООБРАЌАЈ
_______________________________________________________ 

                                                 Период од 11.05.2020 до 22.05.2020 год.
СООБРАЌАЈ

_______________________________________________________ 


Мадел на соларна куќа


_______________________________________________________ 
ОСМО и ДЕВЕТО
Период од 25.05.2020 до 10.06.2020
ЕЛЕКТРОНИКА

_______________________________________________________ 

Период од 11.05.2020 до 22.05.2020 год.

ЕЛЕКТРОНИКА

_______________________________________________________ 

АВТОМАТИКА

Морам да го изразам моето огромно задоволство од работењето на учениците од IX-2 одд. Големо БРАВО за сите ученици.

трета работна задача : Семафор
прва работна задача

https://drive.google.com/file/d/1wgGBIcFZkegOUlZn24jt-P5LDCK32ZlG/view

втора работна задача 

https://drive.google.com/file/d/1x0r7DWxQYqJxDSeZCt5zz9y4WYBbUAFz/view?usp=sharing


Видео ке ќе ви помогне за изработка на потребните дијаграми

Ако сакате да го преземете прирачникот и софтверот во еден документ користиго овој линк:  https://drive.google.com/file/d/1ST9wMkirLSJNaeP7SsE-XpnauGIL8jQ8/view
Овој документ е зипува носи екстензија rar и треба да се отпакува со WinRar.Сите предходни задачи и објавни линкови кои ве водат до потребното за учење е сместеново изборот ЗООМ во главното мени
 _______________________________________________________ 
Н О Е М В Р И

Прекрасни видео записи на изработки од ученици од петто и шесто одделение 2019/2020  
75 години слободен Велес

По повод  прослава на  9-ти ноември,ден на ослободувањето на Велес на 8.11.2019 год. во организација на Општина Велес и здружението на граѓани „Велес Бајкинг“-Велес се одржа рекреативно-едукативен настан „Велосипедски вештини“.На настанот зедо учество сите Основни училишта  како и најмалите учесници од Детската градина „Димче Мирчев“ Велес.

Учениците учесници на настанот иако имаше врнежи од  дожд дадоа максимален допринос во успешноста на настанот.


На учениците и одгворните наставници како и за училиштата беа доделени Благодарници за учество во настанот.

08.11.2019

22 Септември 2019

Општина Велес од 16  до 22 септември ја одбележува Европската недела на мобилност.

На 22 Септември со почеток во 11.00 часот љубителите на велосипедизмот, и оние кои посакуваат чиста и здрава животна  средина, учествуваа во одбележувањето на Светскиот ден без возила. Манифестацијата нема натпреварувачки карактер.Учесниците организирано возеа низ главните улици во градот.Од ООУ „Блаже Конески“ од Велес учествуваа 18 ученика од VI и IX одд.
22.09.2019

Државен натпревар = Македонска Каменица / 2019


На ден 06.04.2019 год. ќе се одржи Државен натпревар на клубови на млади техничари и природници . Домаќин на натпреварот  е Македонска Каменица. 


Учениците кои се во екипата на град Велес  тргнуваат со посебно организиран превоз од т.н. место Круг - Електродистрибуција во 07.оо час. 


Во Велешката екипа има 7 учесници од ООУ Блаже Конески а од дисцплините кои ги покрива техничко образование :


1.Трајковска Ања V-то - Бродомоделарство;
2.Костова Матеа - VII-мо - Градежништво и архиктетура и
3.Димова Кети -VIII-мо- Фоттехника


 На сите учесници од велешката екипа посакувам голем индивидуален успех.


05.04.2019

Регионален натпревар на млади техничари и природници - Велес 2019

                Согласно програмата за работа на Здружението на техничка култура Народна техника  Велес,програмата за работа на Министерството за образование и наука на РМ :

                   
                         

На ден 16.03.2019 год (сабота) со почеток во 9.оо час. во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ во Велес ќе се одржи Регионален натпревар .

Поради тоа што 16.03.2019 год. ќе се одработува наставен ден за понеделник (еден од деновите продолжување на зимскиот распуст) натпреварт ке се одржи истиот ден но со почеток од 12.оо час.
                     Државниот напревар ќе се одржи на 06.04.2019 год. во Македонска Каменица
Низа години натпреварите се одржуваа во втората половина од месец Мај. Од неодамна натпреварите се одржуваат во месец Април а оваа учебна година во месец Март.Сметам дека е многу рано бидејки наставната прорама до средината на месец Март е реализирана околу 2/3.Со ова се намалува  квалитетот на натпреварот.

 27.02.2019