Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

ЗАБАВНО ДО ЗНАЕЊЕ

Online сообраќајни тестови


Напомена ...во функција се само тестовите за II,III,IV,V,VI-то одделение. 

клик на повеќе 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Принцип на работење на елктрични централи

Хидро централа

Термо централа

Нуклеарна централа

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Призводство, транспорт и употреба на електрична енергија
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Струјно  коло напојувано со едносмерна или наизменична сруја

Интерактивни симулаци на https://phet.colorado.edu/mk/simulations/translated/mk.За жал не смеам да објавувам извршна симулација,поради заштита на авторски права.Во секој случај со клик на фотографијата ќе бидете пренасочени на phet.colorado.edu и одберете која симулација кога и како ќе ја користите. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------