Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

СЕ ОД КОЛЕГИ

Овде ќе бидат објавени сите линкови и документи кои се предложени-испратени од колеги .Се надевам дека ќе помогнат во креативноста и успешноста во наставата по предметот техничко образование.

Основи на електротехника и електроника
Предлог ма Миле Аврамовски

Интересна страна која може да послужи во работата на наставните содржини од електротехника и електроника
Работа со хартија и полукартон
За сите што се креативни . Предлог од Катерина Ѓоргиева.


повеќе


Рециклажа 
Се не треба да заврши во ѓубре... Предлог од Јасмина Дурдубакова.повеќе 

Преносни механизми
Одлична веб страна на голем број  преносни механизми.Штета што нема анимација на сите преноси.Но со тоа вредноста на страната не е намалена.
Позајмена информација од група на техничко образование на facebook
http://507movements.com/