Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Детски семафор

ДЕТСКИ СЕМАФОР
На ден 11.04,2014 година во ООУ„Васил Главинов“ во Велес со почеток во 10.00 час. се одржа Општински натпревар од областа на сообраќајот -ДЕТСКИ СЕМАФОР. 
Покровител на натпреварот -Еуролинк осигурување.
Спонзори:
Здружение на приватни превозници Велес,  донирше мопед-скутер за потрбите на Советот за безбедност на Општина Велес, Ани-96, Месопром, Осигурителна полиса ,
и сите Средни и Основни училишта од град Велес.
Градот Велес на Регионалниот натпревар кој ќе се одржи во Неготино , ќе го претсавуваат следните ученици:
 .
Мала грума до 12 год.
1. Диковска Ивана од ООУ „Васил Главинов“
2. Надица Камчева од ООУ „Благој Кирков“
3.Самир Бишевац од ООУ„Рајко Жинзифов“ -нас.Оризари
4. Бојан Здравковски од  ООУ „Блаже Конески“ од Велес.
.
Голема група повеќе од 12 год.
1.Вероника Здравковска од ООУ„ ЈХК-Џинот“
2. Тоше Манасков од ООУ „Кирил и Методи)
.
Водачи на екипата се : Светлана Јакимовска и Есма Калач.
На сите членови од екипата на Регионалниот натпревар им посакувам успех.
Видео запис од натпреварот

11.04.2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестови on-line од областа на сообраќајот 

http://www.rsbsp.org.mk/testovi/

 Напомена ...во функција се само тестовите за II,III,IV,V,VI-то одделение. 

клик на повеќе