Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Учество во емисијата Голем одмор на МТВ1

Ученици од ООУ „Блаже Конески“ од Велес на ден 17.11.2014 год.учествуваа во емисијата на македонската телевизија МТВ1 во емисијата Голем одмор.Поводот е претставување на соработката со Народна техника Велес .Училиштето учествуваше во емисијата со проект од автоматика и роботика со проектот : чувар на бонбони .

https://www.youtube.com/watch?v=TF-2EPFzHdk&feature=youtu.be
Посебно сме горди бидејки роботот остави силен впечаток кај  одговорните за реализацијата на емисијата и поради тоа роботот беше во емисијата повеќекратно прикажан.
клик на повеќе за да ја гледате целата ТВ емисија.    

Одговорни наставници кој се ментори на учениците кои учествуваа во емисијата.
објавено на 19.11.2014