Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Вардарски регион со проект за враќање на интересот за занаетчиството

 Вардарски плански регион со проект за враќање на интересот за занаетчиството

       На 29.09.2014 година дел од учениците кои го изучуваат предметот Техничко образование од ООУ „Блаже Конески“-Велес,на покана на Регионалната занаетчиска комора од Велес зедоа учество на завршната фазата на проектот Инфо работилница од проектот на регистрирани и потенцијални занаетчии во Вардарскиот плански регион.
       Партнер со Регионалната Занаетчиска  комора и општините Велес, Неготино и Кавадарци. Проектот го поддржа  германското друштво за соработка „Гиз рет“ со триста илјади денари.
 Еве што како известува за настанот: www.duma.mk

29.09.2014