Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Распоред за почетокот на учебната 2018/19 година

Распоред за почетокот на учебната 2018/19 година

ОУ Блаже Конески - прво, второ, трето, четврто, 5-1,5-2,  шесто и осмо одделение од 7,30 ч
попладне од 13 ч -  5-3, 5-4, 5-5, седмо и деветто одделение

Резултат со слика за blaze koneski velesОУ Васил Главинов второ, четврто, шесто и осмо одделение како и прво од 7,30 ч
попладне од 13ч. трето, петто, седмо и деветто одделение.

Во подрачното училиште во село Бузалково каде настава посетуваат  400 деца од 7 ч. се учениците од шесто до деветто одделение а од 13ч. се учениците од прво до петто одделение. 

Учениците од ОУ Јордан Хаџи Константинов Џинот и ОУ Благој Кирков, дополнително ќе бидат информирани за почетокот на наставата.  

ОУ Свети Кирил и Методиј сите од 8ч.

ОУ Рајко Жинзифов од Горно Оризари  сите од 8 ч.

ОУ Стојан Стојчевски Буридан  од Иванковци   од прво до петто од 7,30 од шесто до деветто одделение од 13ч.

Гимназија Кочо Рацин од 7,30ч
Економска ,,Јовче Тесличков,, од 7,30 
Коле Неделковски  прва и трета од 7,30ч 
втора и четврта од 13,30ч
Хемиска ,,Димитрие Чупоски,, од 13,30 ч.
31.08.2018