Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

.

____________________________________________________________________________________
Екскурзии со научен и забавен карактер
Во тек се екскурзии на сите генерации во основното и средно образование.Во контекс на насловот ајде да научиме нешто повеќе...

          ПРЕГЛЕД НА ТУНЕЛИТЕ НА ГЛАВНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА

Патна дестинација
Пат
km
Име(Локалитет)
Ширина на коловоз(m)
Должина на тунел(m)
Висина на тунелот(m)
Велес-Катланово
M1
45+487
Кула
8.40
713
6.0
Катланово-Велес
M1
46+389
Катланово
8.40
319
6.0
Катланово-Велес
M1
164+571
Басино Село 1
7.80
66
6.0
Катланово-Велес
M1
265+465
Басино Село 
7.80
181
6.0
Демир Капија - Удово
M1
124+943
Демир Капија 1
8.0
554
6.0
Демир Капија - Удово
M1
125+420
Демир Капија 2
8.0
323
6.0
Скопје - Блаце
M3
32+853
Блаце
7.0
144
6.3
Охрид - Ресен
M5
23+783
Опеница 1
6.0
88
5.3
Охрид - Ресен
M5
223+783
Опеница 
6.0
40
5.3
Битола - Прилеп
M5
73+028
Баир-Битола
7.7
140
7.1
Демир Капија - Удово
R103
112+050
Демир Капија 1
3.5
77
5.2
Демир Капија - Удово
R103
120+346
Демир Капија 2
5.6
56
4.5
Градско - Прилеп
R106
23+648
Фарис
6.5
66
6.8
Маврово - Дебар
R409
43+930
Скудриње
5.0
32
4.9
Охрид - Св. Наум
R501
7+803
Св. Стефан
6.0
32
4.9
Макази - Царина
R503
15+585
Отешево
6.0
111
4.9
Вкупна должина на тунелите на главните патишта (магистрални) 2568 m 

Вкупна должина на тунелите на регионалните патишта 358 m
 

Вкупно (магистрални и регионални) 2926 m

 _________________________________________________________________________
Млади техничари и иноватори
ЗДРУЖЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ ПО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗДРУЖИЕНИ НА НАСТАВНИЦИ ПО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ - ВЕЛЕС


 Регионален натпревар на „МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ИНОВАТОРИ“
http://www.youtube.com/watch?v=QbwcB2Od2Gg&feature=youtu.be
клик на повеќе

Натпреварот  се одржa на 03.05.2014 год. (сабота) со почеток во 9.00 час. во ООУ „Блаже Конески“ во Велес
Сите резултати објавени на натпреварот се прогласуваат за званични. На натпреварот учествуваа  ученици од 8 училишта. За жал немавме учество на екипа од Општина Чашка.
На Државниот натпревар кој ќе се одржи во Скопје на 31.05.2014 год. велешкиот регион ќе биде претставуван од следната екипа на ученици по   дисциплините:

1. Електроника - Давид Додевски од ООУ „Васил Главинов“-Велес
2./1 Автомаатика - Георги Тумбов од ООУ „Св.Кирил и Методиј“-Велес
2/2 Роботика - Димитар Дечев од ООУ „Васил Главинов“-Велес
3.Конструкторство - Давид Аврамов од  ООУ „Блаже Конески“-Велес
4.Архитектура и градежништво-Бојана Петрова од ООУ„Св.Кирил и Методиј“-Велес
5.Дизајнирање - Теодора Николовска од ООУ„Стојан Б.Буридан“ од Иванковци
6.Сообраќајно моделарство - Патрик Иванов од ООУ „Св.Кирил и Методиј“-Велес
7.Бродо моделарство -  Ристе Мулев од ООУ „Васил Главинов“-Велес
8.Воздухопловно моделарство - Елена Настова од  ООУ „Блаже Конески“-Велес
9.Видео техника - Симона Димова од  ООУ „Блаже Конески“-Велес
10.Фото техника - Дино Јанакиев од ООУ „Св.Кирил и Методиј“-Велес
 


На сите ученици на Државниот натпревар им посакувам ГОЛЕМ УСПЕХ.