Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Регионален натпревар на млади техничари и иноватори Велес 2016Во организација на за  Здружение на наставници по техничко образование на Република Македонија на ден 12.04.2016 год. во ООУ „Басил Главинов“ во Велес се одржа Регионален натпревар на млади техничари и иноватори.Први места по натпреварувачки дисциплини освоија следните ученици:Роботика и автоматика
1.Зоран Нацев ООУ„ Кирил и Методиј “-Соња Ристова
Електроника
1. Еврипид Тасев ООУ„ Васил Главинов“ –Светлана Јакимовска
Конструкторство
1.Николче Горќиевски ООУ „Ј:Х.Џинот“ Светлана Јакимовска
Архитектура и градежништво
1.Сондра Митровска ООУ „Васил Главинов“-Милка Андова
Дизајнирање
1.Магдалена Ѓорѓиева ООУ „Стојан Б.Буридан“ – Весна Христовска
Сообраќајно моделарство
1.Ненад  Нацев ООУ „Св.Кирил и Методиј“- Соња Ристова
Бродо моделарство
1.Јован Настов ООУ „Блаже Конески“ -Илчо Ценев
Воздухопловно моделарство
1.Филип Липидовски ООУ „Васил Главинов“ –Милка Андова
Видеотехника
1.Кети Димова ООУ „Блаже Конески“-Илчо Ценев
Фототехника
1.Тамара Велкиова ООУ „Блаже Конески“ – Илчо Ценев

Учениците ќе учествуваат на Државниот натпревар на млади техничари и природници во Штип на 16.04.2016 год.Свеченото отварање на натпреварот е во 9.30 час.
На сите ученици посакувам успех на натпреварот.


Пласман на училишта според освоени бодови

Место
Училиште
Бодови
1
ООУ„Блаже Конески“-Велес
630
2
ООУ„Кирил и Методиј“-Велес
596
3
ООУ„Васил Главинов“-Велес
543
4
ООУ„Јордан Хаџи-Константинов Џинот“-Велес
354
5
ООУ„Рајко Жинсифов“-с.Оризари-Велес
347
6
ООУ„Стојан Бурчевски-Буридан“с.Иванковци
250
7
ООУ„Благој Кирков“-Велес
113

На натпреварот не учествуваа ученици од Чашка и Градско.