Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Детски семафор


На ден 21.04.2016 година во ООУ„Васил Главинов“ во Велес со почеток во 09.00 час. ќе се одржи Општиѓнски натпревар  „Детски семафор“. На натпреварот се очекува да земат учество екипи од сите  училишта од градот .
Екипит во состав два ученика и две ученичи до 12 год. и 1 ученик и 1ученичка постари од 12 год. ќе го покажат своето теоретско познавање на сообраќајните правила и прописи (сообраќаен тест),како и умеењето на управување на велосипед-полигонско возење.

19.04.2016