Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Натпревари

Април месец на натпревари.Еве ја динамиката на натпреварите кои не очекуваат во месец Април.Со лесно...02 Април 2016 Регионален натпревар на клубови на млади техничари и природници,

09 Април 2016 Државен натпревар на клубови на млади техничари и природници-Куманово,

12 Април 2016 Регионален натпревар на млади техничари и иноватори,

16 Април 2016 Државен натпревр на млади техничари и иноватори-Штип,

21 Април 2016  Натпревар-Детски семафор

??? Државен-детски семафор


 Па колеги навистина ќе ви трба голема издржливост и многу работа за учество и успех на споменатите-предстојните  натпревари.