Истакнат пост

Некои податоци просто се невероватни

Некои податоци се просто невероватни,зачудувачки. На прв поглед изгледа дека нема некоја директна врска со техниката и технологијата , но ...

Учебна 2016/2017 годинаОд четврток 01.09.2016 год. започнува  наставата во новата учебна  година 2016/17. Еве го распоредот за почетокот.
                   ООУ Блаже Конески:
 од прво до четврто, шесто и осмо, како и V-то 2, V-то 3  V-то 5 од 7,30ч
седмо, деветто  и V-то 1 и  V-то 4  од 13ч.
                   ООУ Благој Кирков:
од прво до деветто до 13ч. подрачните во Караслари и Челошево започнуваат од 8 ч.
                   ООУ Васил  Главинов:
Второ, четврто, шесто и осмо (парните) започнуваат од 7,30ч.
Трето, петто , седмо и деветто (непарните)  од  13,30ч   првачињата започнуваат  од 8 ч. Наставата за сите одделенија  во Подрачното во Превалец започнува во 9 ч.
Во Подрачното во Бузалково  наставата започнува во  7,30 за предметните одделенија од шесто до деветто,  додека   во  13,30 од прво до петто. Додека во Клуковец и Раштани каде учат  од прво до петто  1-5  наставата започнува од 7,30,  а во подрачното во Сливник   во 8ч. за трето, четврто и петто, додека за прво и второ од 13ч.  
                    ООУ Јордан Хаџи Константинов Џинот:
Од трето до  деветто одделение започнуваат во 7,30 ч.  прво и второ одделение во 9 ч. Во подрачното во Башино село, каде настава се посетува од прво до петто одделение  , учебната година започнува во 7,30ч. 
                    ООУ Рајко Жинзифов  Горно Оризари:
 Сите започнуваат од 8 ч.
                    ООУ Св. Кирил и Методиј:
Сите започнуваат со  настава во 8ч. 
                    ООУ Стојан Бурчевски Буридан од Иванковци:
Сите со настава започнуваат од 8ч. вклучувајќи ги и подрачните училишта во Сујаклари, Мамутчево и Отовица 
                    СОУ Маца Овчарова наставата за сите започнува во 7,30ч.
Средните училишта:
Гимназија  Кочо Рацин со почеток во   7,30ч
Хемиска ,,Димитрија Чуповски,, во 13.30ч.
Економска ,,Јовче Тесличков,, во 7,30ч
УЗУС ,,Коле Неделковски,,  прва и трета година во 7,30ч.  втора и четврта  од 13,30
На сите ученици посакувам успешна учебна година.
29.08.2016